NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Všechny výrobky a služby chráněné dílny jsou dodávány v rámci Náhradního plnění ve smyslu ust.paragrafu 81 zákona č. 435/ 2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Naše firma je tímto oprávněna potvrzovat tzv. Náhradní plnění.


Co je to NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Příklad náhradního plnění u naší firmy:

  • Objednání a zakoupení výrobků z chráněné dílny, jednoduché, kompletovací, výrobní a balící činnosti zejména papírnických a pracovních pomůcek či pracovního oblečení.

Každou zakázkou a službou podpoříte zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných.Šetřete finanční prostředky a podpořte sociálně prospěšnou činnost.


Jste firma co zaměstnává více než 25 zaměstnanců? Víte, že musíte zaměstnávat 4% osob se zdravotním znevýhodněním? Pokud nesplníte povinnost danou zákoníkem práce, odvádíte zbytečně "pokutu", v současné době ve výši 57.355 Kč do státního rozpočtu za každou chybějící osobu zdravotně znevýhodněnou.


Kdo je OSOBA ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ


Ochrana v pracovněprávních vztazích u zaměstnanců se zdravotním postižením je zakotvena v zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen“zákoník práce“). Zákoník práce upravuje a definuje přístup k zaměstnávaní osob, kterým je poskytována zvýšená péče. Zdravotní postižení je zohledňováno tak, aby odpovídalo mezinárodně uznávaným a používaným hlediskům zdravotně handicapovaných osob.


Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů, za osoby se zdravotním postižením (podle ust. § 67 tohoto zákona) považuje :

  • Fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení (nyní „rozhodnutím“) uznány částečně invalidní.
  • Fyzické osoby, které byly rozhodnutím orgánů sociálního zabezpečení uznány za osoby zdravotně znevýhodněné.

 

Jsme plátci DPH.